เลย (ชมคลิป) เทศบาลเมืองเลยจัดแข่งเรือยาววิถีโค้งแห่งเดียวในไทย

 


วันที่ 29 ต.ค.65 ที่สวนสาธารณะกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 มีหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนย่อยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลยทั้ง 5ชุมชนร่วมงาน


นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวรายงานว่า การแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง นับเป็นกีฬาพื้นบ้าน ชนิดหนึ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความรักสามัคคี ความสมานฉันท์ของหมู่คณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จึงได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565นี้ขึ้น ณ บริเวณลำน้ำกุดป่องแห่งนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือยาวทางโค้งแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก


ในปีนี้เทศบาลเมืองเลย ได้จัดการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยจัดให้มีการแข่งขันประเภททีมเรือ ฝีพายไม่เกิน 30 ฝีพาย จำนวน 13 ทีม จากจังหวัดในภาคอีสาน อาทิ หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา จากภาคกลาง นครสวรรค์ และจาก สปป.ลาว ส่วนประเภทฝีพายไม่เกิน 10 ฝีฟาย 12 ทีม เป็นทีมสำหรับชาวชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเลย ทั้ง 5 ชุมชน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย