อุดรธานี – ‘ทหารช่วยชาวนาตากข้าว’ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา

 

กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 (กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13) ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยช่วยทำการตากข้าวเปลือกเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดข้าวให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยครั้งนี้ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนตากข้าวในพื้นที่ลานวัดอรัญญิกาวาส ณ บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายได้ในราคาที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยและต้องการลดผลกระทบด้านการจ่ายค่าแรงงานให้กับชาวนาที่มีรายได้น้อย โดยให้เข้าช่วยเหลือดำเนินการรับข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตาก โดยหวังว่าจะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตรกรมีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนและภาพรวมของประเทศต่อไป ซึ่งหน่วยทหารพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


จากการที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ มีความรู้สึกยินดีและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหาร ที่ได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในการตากข้าวในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13