อุดรธานี – กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 จัดพิธีรับ ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันฯ

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ระหว่าง พันเอก บริสุทธิ์ สุจินพรัหม (ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ท่านเดิม) กับ พันโท ยุทธศักดิ์ ช่างบุ (ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ท่านใหม่) ณ หน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายในพิธีได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายฯ และส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ โดยมีกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร , นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13