ขอนแก่น (ชมคลิป) โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมกับสถาบันชุณหะวัณ ยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมกับสถาบันชุณหะวัณ ยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน หวังนำเข้าตลาดออนไลน์ สร้างรายได้จากสินค้าวิถีดั้งเดิม

ที่ศาลาประชาคมบ้านโนนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านโนนพยอม โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยนายพนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน นางไพสง นารี กำนันตำบลม่วงหวาน นายอภิชาติ การุญ ผู้ใหญ่บ้านโนนพยอม และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยในกิจกรรมมีการรายงานกระบวนการและผลการดำเนินโครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน บ้านโนนพยอม สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมกับสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยนายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าที่ชาวบ้านทำประทานภายในครัวเรือน และนำขายไปยังตลาดชุมชนนั้นมาต่อยอดด้วยการพัฒนารูปแบบการผลิต และแพคเกจจิ้งใหม่ พร้อมทั้งทำตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) ขึ้นมาเพื่อนำเข้าสินค้าไปจำหน่ายยังตลาดออนไลน์ และร้านค้าชุมชน โดยทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการทำการวิจัย ซึ่งจะสามารถจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยคือ ข้าวเกรียบปรุงรส ผักปลอดภัย ในเร็ววันนี้