(ชมคลิป) จังหวัดเลย จับมือภาคเอกชน ไทวัสดุ สาขาเลย หนุนอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้าง

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้างไทวัสดุ สาขาเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด ห้างไทวัสดุ สาขาเลย” แหล่งรวบรวมสินค้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและซ่อมแซมบ้านแบบครบวงจร มีนายอำเภอเมืองเลย ป้องกันจังหวัดเลย นายกเทศบาลเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมงาน


นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่า จังหวัดเลยเป็นจังหวัดขนาดกลางที่มีการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การคมนาคม และการเพิ่มขีดความสามารถ ในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นต้น


นอกจากนี้ จังหวัดเลยยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้แม่น้ำ แร่ธาตุที่สำคัญ และมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว นับได้ว่าจังหวัดเลยเป็นอีก 1 จังหวัด ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาจังหวัดเลยที่ดั้งเป้าหมายการ “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ ด้านการบริการ โรงแรม รีสอร์ท หรือ ร้านอาหาร เป็นอย่างมาก อีกทั้งจังหวัดเลยยังมีปัจจัยสำคัญที่เหมาะแก่การลงทุนในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงศักยภาพด้านการค้าชายแดน ซึ่งมีช่องทางการค้าที่สำคัญถึง 6 ด่าน เชื่อมต่อประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยในปัจจุบันกระเตื้องขึ้น เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยช่วยให้เกิดการบริโภคและการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยไทวัสดุ สาขาเลย ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ผ่านการจ้างงานมากกว่า 300 อัตรา

ทั้งนี้ จังหวัดเลยได้มีการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การคมนาคม และการเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ที่จะสามารถดึงดูดผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ ด้านการบริการ โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร อีกทั้ง ยังมีปัจจัยสำคัญที่เหมาะแก่การลงทุนในหลาย ๆ ด้าน รวมถึง ศักยภาพด้านการค้าชายแดน มีช่องทางการค้าที่สำคัญถึง 6 ด่าน เชื่อมต่อ สปป.ลาว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความเจริญเติบโตและมั่งคั่ง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย