เลย – รางวัลประกวดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวดหน้ากากผีตาโขน จำนวน 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอัตตลักษณ์งดงาม รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เงินรางวัล 12,000 บาท ได้แก่ นางสาววิมลรัตน์ จันทะคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายขจรเดช เสงี่ยมเฉย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายพินิจ สุทธิ ส่วนประเภทจิตวิญญาณสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายพงษ์สุระการ แสงพราว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายนิติชัย ไชยแสน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายโกมินทร์ คูณเมือง


ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย และหอศิลป์เบิกกะบานสวนสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นตาโขน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เพื่อยกระดับและพัฒนาการทำผีตาโขนให้ยั่งยืน ทั้งยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในการนำความคิดสร้างสรรค์และศิลปะร่วมสมัยมาพัฒนาส่งเสริม สู่การพัฒนาขับเคลื่อนและยกระดับสู่งานเทศกาลระดับโลก ภายแนวคิด “ผีตาโขนเทศกาลสีสันแห่งความสุข”

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย