อุดรธานี – กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองแร่โปแตซ

 


วันที่ 27 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ประมาณ 70 คน นำโดย นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้เดินทางมายัง ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อยื่นหนังสือ
คัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.อด. มารับหนังสือด้วยตนเอง
การชุมนุมเรียกร้องดังกล่าว เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้านการทำเหมืองแร่โปแตช ในพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยตัวแทนกลุ่มฯ ได้อ่านแถลงการณ์/ข้อเรียกร้อง ดังนี้


1) ขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1-4/2547 โครงการเหมืองแร่
โปแตช จว.อุดรธานี ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้ยื่นต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใน จว.อุดรธานี และรวมถึงขอทราบความคืบหน้าล่าสุดของกระบวนการดังกล่าว
2) ให้ตรวจสอบรายชื่อ บุคคล และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จว.อุดรธานี บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่ามีการจัดขึ้นเมื่อใดเป็นไปตาม พรบ.แร่ พ.ศ.2560 หรือไม่ และเป็นไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ อย่างไร
3) ขอบันทึกการประชุมกรรมการ จว.อุดรธานี ในคราวที่มีการเรียกสมาชิก อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี ไปร่วมประชุม และให้กลับความเห็นมาสนับสนุนโครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้งๆ ที่การประชุมสภา อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคมฯ มีความเห็นคัดค้านการทำเหมืองแร่โปแตช ไปแล้ว


4) ขอทราบแผนงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำเหมืองแร่โปแตช จว.อุดรธานี ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหน่วยงานภายใน จว.อุดรธานี และกลุ่มฯ เรียกร้องขอให้ ผวจ.อุดรธานี ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขดังกล่าว จนถึง เวลา 10.20 น. กลุ่มฯ ได้แยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา
แกนนำสำคัญที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่
– นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
– นางพิกุลทอง โทธุโย แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
– นายบุญเลิศ เหล็กเขียว แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรฯ
– นายนวพล กัลยา แกนนำกลุ่มกอผื้อรื้อเผด็จการ