(ชมคลิป) สมาคมอบจ.จัดถุงธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกาฬสินธุ์

 

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำถุงยังชีพ ส่งต่อความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ นำถุงยังชีพจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000 ชุด มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย นายสมคิด ชนะบุญ นายก อบต.ลำชี พร้อมผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน ร่วมรับมอบ

นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากพนังกั้นแม่น้ำชี บริเวณกิโลเมตร ที่ 5 บ้านสะดำศรี ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาด เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีระยะทางประมาณ 50 เมตร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.ฆ้องชัย และ อ.กมลาไสย 5 ตำบล 30  หมู่บ้าน จำนวน 1,614 ครัวเรือน มีประชาชน ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4,574 คน วัด 8 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง รพ.สต. 2 แห่ง ถนน 10 สาย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 74,514  ไร่ ด้านประมงได้รับ ผลกระทบ 255.50 ไร่ พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง

ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในนามของพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ และผู้ประสบอุทกภัย ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ ที่กรุณาส่งต่อความห่วงใย จัดถุงยังชีพมามอบให้ โดยจะได้นำส่งต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้สนับสนุนถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 1,000 ชุด ทั้งนี้ มีกำหนดการจะมีการเดินทางไปมอบถุงยังชีพที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 4 จุด

นางเฉลิมขวัญกล่าวอีกว่า สำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้น อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง โดยร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ เข้าดำเนินการซ่อมพนังกั้นน้ำชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 และล่าสุดได้รับทราบรายงาน ว่ามีพนังกั้นน้ำพิกัดระหว่างบ้านโนนเมือง-บ้านสีถาน พื้นที่ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย ขาดอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งจะได้ย้ายเครื่องจักรไปบริเวณดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนต่อไป