ขอนแก่น – กฟอ.ชุมแพ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

 

วันนี้ ( 19 ต.ค.65 ) นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสมพร กวางแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ นำผู้บริหารพนักงาน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ถุง ให้กับประชาชน ใน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลไชยสอ 50 ถุง ตำบลชุมแพ 30 ถุง และตำบลหนองไผ่ 20 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ โดยมีนางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กล่าวให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มีนายนิรุตติ์ ปานนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 1 นายวิศรุต ปู่เพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 2 อำเภอชุมแพ นางแสงแข เลอยุกต์ ปลัดอำเภอชุมแพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบถุงยังชีพ

นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมแรง ร่วมใจกันบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ลงถุงยังชีพ PEA จำนวน 400 ถุง ก่อนนำไปมอบช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ในเขต อ.ชุมแพ อ.ภูเวียง และ อ.หนองเรือ ซึ่งในวันนี้ได้นำมามอบให้ 3 ตำบลในพื้นที่อำเภอชุมแพจำนวน 100 ชุด

ที่ผ่านมาพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ ได้ส่งพนักงานลงพื้นที่ยกระดับมิเตอร์ให้พ้นน้ำท่วม แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายหลังน้ำลด ให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยพร้อมเข้าให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าขอให้ระมัดระวังในช่วงน้ำท่วม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีความห่วงใย และขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีความปลอดภัยจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้