(ชมคลิป) ทต.เลย แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาว “วิถีโค้ง” แห่งเดียวในประเทศไทย

ทต.เลย แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาว “วิถีโค้ง” แห่งเดียวในประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565


ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแข่งขันเรือยาว “วิถีโค้ง” ลำน้ำกุดป่อง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 8) ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายวรพจน์ โสระสิงห์ นายปัญญา วีระวัฒน์ นางอัชฉิมา แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองเลย ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเลย ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำคุ้ม/ชุมชน ร่วมประชุมฯ


นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาววิถีโค้ง จัดการแข่งขันซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณลำน้ำกุดป่อง ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย ร่วมทั้งสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เรือยาว 30 ฝีพาย ประเภททั่วไป (จำนวน 12 ทีม) ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมชิงถ้วยพระราชทานฯ , เรือยาว 10 ฝีพาย ประเภทท้องถิ่น (จำนวน 16 ทีม) ชิงเงินรางวัล และถ้วยรางวัลนายกเทศมนตรีเมืองเลย และการประกวดกองเชียร์จากคุ้ม/ชุมชนต่างๆ ชิงเงินและถ้วยรางวัลด้วย


จากนั้น นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนยืนยันความพร้อมทุกด้านและพร้อมจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ สนุกสนาน และสมพระเกียรติฯ อย่างแน่นอน ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อีสาน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย ผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยด้วย


เทศบาลเมืองเลย จึงขอเชิญชวนทีมเรือพายทั้งประเภททั่วไป และประเภทท้องถิ่น เข้าร่วมการแข่งขัน และเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว กองเชียร์ ร่วมการแข่งขันเรือยาว “วิถีโค้ง” แห่งเดียวในประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันเวลาดังกล่าว

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย