มุกดาหาร – ชาวบ้านร้องทุกข์ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง

 

ชาวบ้านร้องเรียน กรณีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง ถึงบ้านนาหัวภู ตำบลนาโสก เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง ทำให้ชาวบ้าน กว่า 100 หลังคาเรือน ได้รับความเดือนร้อนในการสัญจร


วันที่ 2 ต.ค. 65 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก ชาวบ้านตำบลหนองแวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กว่า 30 คน ว่าถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง ถึงบ้านนาหัวภู ตำบลนาโสก ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีรถยนต์ และรถบรรทุกสินค้าเกษตรแล่นผ่านเป็นประจำ ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก ยิ่งเด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปมาก็เกิดอุบัติเหตุหลายคันมาแล้ว ยิ่งหน้าฝนน้ำท่วมขังเต็มถนน


นายสมัคร ศรีสุข ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ชาวบ้านตำบลหนองแวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กว่า 100 หลังคาเรือน ได้ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมา อาทิ เด็กไปโรงเรียน ชาวบ้านไปหาหมอ และใช้สัญจรในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร แต่ปัจจุบันถนนเส้นนี้ได้เกิดการชำรุด ทรุดโทรมไปตามเวลา เป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงอยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน…

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร