พรรคเปลี่ยนอนาคตตั้งสาขาพรรคจังหวัดอุบลราชธานีชู 3 นโยบายหาเสียงเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ หัวหน้าพรรคเปลี่ยนอนาคต เดินทางมาจัดตั้งสาขาพรรคและประชุมสมาชิกพรรคกว่า 100 คน โดยที่ประชุมมีมติเลือกนาวาอากาศโทรุ่ง นาโพธิ์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาพรรคเปลี่ยนอนาคตจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ หัวหน้าพรรคเปลี่ยนอนาคต กล่าวว่า ได้มาจัดตั้งสาขาพรรคเปลี่ยนอนาคต ซึ่งเป็นสาขาแรกของเรา สำหรับนโยบายของพรรคเปลี่ยนอนาคต ที่สำคัญได้แก่ช่วยเหลือผู้พิการให้เข้าถึงสิทธิ์คนพิการอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันนี้มีคนพิการอยู่ 2,000,000 คนแต่เข้าถึงสิทธิ์คนพิการอยู่ประมาณ 200,000 คน พรรคเปลี่ยนอนาคต ซึ่งคนพิการจะได้รับสิทธิ์ และจะได้มีความสุข จะได้มีรายได้ของตัวเองที่รัฐสนับสนุนตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่ผ่านมานั้นคนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้และไม่รู้สิทธิ์พึ่งมีพึ่งได้พรรคเปลี่ยนอนาคตของเราจำเป็นต้องดำเนินยุทธศาสตร์นี้เพื่อให้ผู้พิการมีความสุขเข้าถึงสิทธิ์และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นนโยบายแรกของเรา นโยบายที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องวิสาหกิจชุมชนที่พี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกษตรกรไม่สามารถที่จะกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างทั่วถึงนโยบายของเราคือจะนำผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรเข้าสู่ตลาดกลางเพื่อสนับสนุนรายได้ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับในทั่วทั่วทุกภูมิภาคให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนทุกทุกท่าน และนโยบายที่ 3 แก้หนี้ที่ทำกินซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับต้นๆการแก้นี่คือสามารถเอาที่ดินที่ทำกินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ว่างเปล่าและที่ถูกยึดหรือที่ติดจำนองเราจะทำการแก้หนี้ให้พี่น้องประชาชนสามารถเอาที่ดินพวกนี้มาเป็นทรัพย์สินมาเป็นแหล่งผลิตมาเป็นแหล่งรายได้ของพวกเราทุกๆคน ซึ่งนโยบายสั้นๆของพรรคเปลี่ยนอนาคตเรามี 3 อย่าง ดร.อัครนันท์ กล่าว
ด้านนาวาอากาศโทรุ่ง นาโพธิ์ หัวหน้าสาขาพรรคเปลี่ยนอนาคต จ.อุบลฯกล่าวว่า พรรคเราเป็นพรรคใหม่ในส่วนตัวผมได้รับตำแหน่งครั้งนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ลงมติให้ ส่วนการทำงานของผมนั้นก็คงมุ่งเน้นไปทางนโยบายของพรรค และจะทำงานคู่ขนานกันไปจุดหมายสูงสุดตั้งไว้ ส่วนจำนวน ส.ส.เราไม่ได้หวังมากแต่จะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดเท่าที่จะได้

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี