หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ผู้ว่าเมืองลุ่มภู แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น”โนรู” อำเภอศรีบุญเรืองได้รับผลกระทบน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น”โนรู” อำเภอศรีบุญเรืองได้รับผลกระทบน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดันสูงขึ้นทำให้น้ำเออท่วมศาสนสถาน ไร่นาของเกษตร ในขณะที่น้ำในอ่างเก็บนำห้วยชับม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว เริ่มสูงขึ้นอาจซ้ำรอยอ่างเก็บน้ำหินตลาดพังทลาย

วันนี้(27 กย.65)ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพน้ำท่วมโดยทั่วไปในเขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และอีกหลายอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่าชลประทานหนองบัวลำภู ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยชับม่วง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง วันนี้มีปริมาณ 0.749 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของความจุเก็บกัก แนวโน้มปริมาณน้ำใน อ่างเก็บน้ำห้วยชับม่วงเริ่มจะสูงกว่าระดับเก็บกักหากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง


จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น”โนรู”จะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยชับม่วงอาจจะไหลล้นอาคารระบายน้ำลงลำน้ำอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้าที่ลุ่มต่ำที่ติดกับสำน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชับม่วงติดลำน้ำเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่าง ใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากมีแนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ห้วยชับม่วง เพิ่มสูงขึ้นอีก ทางโครงการชลประทานหนองบัวลำภู จักแจ้งให้ทราบ


ในขณะเดียวกันวันนี้ปริมาณน้ำภายในวัดสุวนาราม บ้านโคกล่าม ม.2 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณน้ำได้เออท่วมเข้ามาภายในวัดสุวนาราม โดยมีระดับน้ำความลึกประมาณ 50-100 ซม.ในบางจุด ทำให้เกิดน้ำท่วมภายในวัด ซึ่งมีกุฏิ ศาลา โบสถ์วิหาร และศาสนสถานที่สำคัญคือเจดีย์รัตนมงคล ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์มูลค่าร่วม 15 ล้านบาทน้ำเริ่มสูงขึ้น และในขณะเดียวกันกองทรายหลายสิบตันที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง องค์พระพุทธรูปพระพุทธนิมิตเมตตามหาจักรพรรดิ มงคลภิบาล กองทรายได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปด้วย


นอกจากนั้นตามถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและไร่นาของชาวบ้านน้ำท่วมสูง การสัญจรทางรถบางจุดรถผ่านไม่ได้ ทกให้ชาวบ้านเริ่มหาปลาในบริเวณน้ำที่ท่วมถึง ในขณะที่น้ำมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านหินตลาด ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง ที่สันเขื่อนพังทลายเมื่อวันก่อนน้ำได้อิ่มตัวแล้ว แต่ในขณะเดียวกันห้วยกอก ซึ่งมีชาวบ้านโคกล่ามและบ้านโนนงาม ต.นากอก ผนวกกับปริมาณน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ได้เออล้นขึ้นมาแทนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณกว้าง ชาวบ้านได้รับผลกระทบกันหลายร้อยครอบครัวแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกคนเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่นโนรู ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของราษฏรและพืชผลทางการเกษตรร่วมถึงสัตว์เลี้ยง พร้อมให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษในช่วงนี้


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู