อุดรธานี – ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร สำรวจพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูรเพื่อถ่ายทำรายการโทรทัศน์

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้การต้อนรับ ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร พร้อมคณะฯ ที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูรเพื่อเตรียมการถ่ายทำรายการเพื่อผลิตสื่อโทรทัศน์ช่องทีวีสีช่อง 3 ซึ่งมีประเด็นการนำเสนอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี และมีความสนใจในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร โดยใช้ชื่อรายการว่า “วาไรตี้เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการท่องเที่ยวเมืองไทย” ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของไทย การเตรียมการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประวัติศาตร์ของหน่วยให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป และยังแฝงด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นอีกด้วย โดยทางคณะผู้ถ่ายทำรายการได้กล่าวขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ และพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ พิพิธภันฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูรในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13