เลย (ชมคลิป) แม่น้ำเลยล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนรอบที่สองชาวบ้านหาปลาขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ดี

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเลย ลำน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงแม่น้ำเลยที่เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านอำเภอภูหลวงในพื้นที่ต้นน้ำ ไหลลงสู่พื้นที่กลางน้ำที่อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย ก่อนที่จะไหลลงพื้นที่ปลายน้ำพื้นที่อำเภอเชียงคาน ไหลลงสู่แม่น้ำโขง


หอเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาบอน หมู่ 5 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำใกล้กับแม่น้ำเลย ให้เตรียมขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูง หรือในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งปรากฏว่าแม่น้ำเลยได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นรอบที่สองแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย ได้แก่ ม.4 จำนวน 11 หลังคาเรือน ม.5 จำนวน 30 หลังคาเรือน ม.7 จำนวน 30 หลังคาเรือน ม.11 จำนวน 30 หลังคาเรือน


ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการนำเรือไว้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และภาคเอกชนนำเอาอาหารกล่องไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแล้ว
นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ได้หันมาทำอาชีพประมง ได้นำตาข่ายไปดักจับปลาในแม่น้ำเลย นำมาขายมีรายได้ดีในช่วงน้ำท่วม.

ธนโชติ ศรีบุญเรือง จ.เลย