หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ปลื้มกับนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2563 ภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา

สคล.จังหวัดหนองบัวลำภู ปลื้มกับนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2563 ภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ต้าน Covid-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้าทุกระดับพื้นที่สร้างกระแสกฐินปลอดเหล้า
วันนี้(3 ตค.63) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)จังหวัดหนองบัวลำภู ว่าหลังวันออกพรรษาที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการรณรงค์ในทุกรูปแบบเพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานมงคลและอวมงคล จนนำไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน ปลอดเหล้าในเทศกาลงานบุญที่หมู่บ้าน ชุมชนจัดขึ้น
รวมถึงตัวบุคคลได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลวันเข้าพรรษา หรือตลอดชีวิต จนได้รับโล่รางวัล “คนหัวใจหิน”สู่ “คนหัวใจเพชร”อันเนื่องมาจาก โครงการรณรงค์ “พักตับ พักยก” ชวนคนไทย “พักดื่ม = พักตับ = ตับฟื้นฟู” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ที่กระตุ้นให้คนเห็นความสำคัญของการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา
นางวิริยาฯกล่าวอีกว่าในช่วงก่อนเข้าพรรษาปีนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)จังหวัดหนองบัวลำภูได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย ต้าน Covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ 8 หน่วยงาน 6 อำเภอ” ณ ห้องประชุม POC ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมได้ลงพื้นที่ในระดับอำเภอ ร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ต้าน Covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และเนื่องด้วยประเทศไทยนั้นมีงานบุญประเพณีและเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อยู่มากมาย ซึ่งจากการดำเนินงานแบบเดิมอาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และเมื่อมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราจะทำให้ขาดการดูแลสุขภาพที่จำเป็น เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม จนนำไปสู่ 1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า โดยเฉพาะงานบุญกฐิน ปลอดเหล้า ซึ่งแนวโน้มมีเจ้าภาพ หมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ถือเป็นงานประเพณีงานบุญปลอดเหล้า เป็นอัตลักษณ์ของคนหนองบัวลำภู สืบไป
และในขณะเดียวกัน เป็นที่ปลื้มปิติยินดีกับนายอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ว่าจะเป็น นายพันธ์เทพ เสาโกศล อดีตนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่ง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา และ ว่าที่ ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน กระทรวงมหาดไทย จับมือ สสส. และเครือข่ายงดเหล้า จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 156 นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง หวังให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ภายใต้นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม

หลังสำนักงานสถิติแห่งชาติพบ แนวโน้มประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 1.8 ล้านคน ด้านเครือข่ายงดเหล้าชี้ปัญหาการดื่มในกลุ่มเด็กเยาวชน “แอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม” และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และ สำนักงานองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินายอำเภอนักรณรงค์ งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น บางเขน กรุงเทพฯ

ซึ่งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และ สำนักงานองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินายอำเภอนักรณรงค์ งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2563 ซึ่งนายพันธ์เทพ เสาโกศล อดีตนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู หนึ่งในนายอำเภอ ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดขอนแก่น รู้สึกยินดี ได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า เป็นโอกาสดีที่ทาง สคล. ร่วมกับ สสส. ผลักดันให้เกิดแคมเปญงดเหล้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม คืนสุขภาพที่ดีและความอบอุ่นในครอบครัว งดเว้นแอลกอฮอล์เพื่อให้ทุกบ้านมีความสุขอย่างแท้จริง


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู