อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลก่อกระสอบทรายกั้นน้ำ ในพื้นที่อำเภอกู่แก้ว

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับเทศบาลตำบลคอนสาย และประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้วยการก่อกระสอบทรายกั้นน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่ถนนที่ใช้สำหรับการสัญจรไป-มาในพื้นที่ บ้านหนองช้างคาว หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายเสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำตัดขาด เนื่องจากได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและมีน้ำกัดเซาะถนน โดยการดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและปลอดภัยอย่างสูงสุด จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ผู้นำชุมและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งส่วนราชการ มีความรู้สึกดีใจและรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหารได้เข้ามาให้การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13