สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผุดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “ไรเดอร์-ผู้ว่างงาน” ต่อยอดรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อเร็วๆนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้จัดทำกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบอาชีพ เป็น ไรเดอร์อยู่แล้ว เลือกสมัครได้เพียง 1 หลักสูตร มีให้เลือก 2 ช่าง คือ 1.ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มทักษะในการบำรุงรักษารถ จยย. ตนเองที่ใช้ส่งสินค้าช่วยลดรายจ่าย และ2. หลักสูตรการตัดผมบุรุษ (ต้นทุนไม่แพง) ไว้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้กรณีไม่ขับรถส่งสินค้าแล้ว หรือ ยังคงประกอบอาชีพขับรถส่งสินค้า และขยันเพิ่ม รับตัดผมบุรุษด้วย จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น (เลือกได้เพียง 1 สาขา) ส่วนกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด มีหลักสูตรเดียว คือ การส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ฝึก 3 วัน คือ วันที 27-29 ก.ย. นี้ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ทั้งนี้ ระหว่างฝึกมีเงินค่าอาหารวันละ 160 บาท รวม 3 วัน รับเงินคนละ 480 บาท จบฝึกมีวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน และสามารถนำวุฒิบัตรฯ เป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้เงินกับธนาคารออมสินได้ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารออมสินไว้แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เลขที่ 320 หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-615864-6

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ รายงาน