อุบลราชธานี – คนรักสุขภาพแห่ร่วม เดิน วิ่ง 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ “Sunpasit Run Super Half Marathon 2022”

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กิจกรรม เดิน วิ่ง 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ “Sunpasit Run Super Half Marathon 2022”


วันที่ 18 กันยายน 2565 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ “Sunpasit Run Super Half Marathon 2022” โดยมี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงและพัฒนาห้องผ่าตัดพร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ใช้ในการดูแลรักษาประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้ มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง 3 ประเภท คือ


1.) ประเภท FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร 2.) ประเภท Super mini marathon ระยะทาง15 กิโลเมตร
3.) ประเภทSuper half marathon ระยะ 25 กิโลเมตร


ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 84 ปี ครั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง


ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง  ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี