ศรีสะเกษ – ศิษยานุศิษย์แห่ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างอุโบสถ 2 ชั้น -ฉลองอายุวัฒนะมงคล 58 ปี “พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล” เนืองแน่น

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระญาณวิเศษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเทพพิทักษ์ เหมือนสววรรค์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานปกครองอำเภอขุนหาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนะมงคล 58 ปี 34 พรรษา พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ ศิลปิน ดารา นักแสดงและพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


ในโอกาสนี้ พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี ได้นำศิลปินดารานักแสดงชื่อดังจากช่อง 3 ร่วมกิจกรรม “ทำบุญได้เสื้อ ใส่เสื้อได้บุญ” เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมดับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขุนหาญ และร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ประพฤติดีแต่ยากจน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัดป่าประชาสามัคคี จำนวน 11 โรงเรียน 120 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,000 บาท จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ 2 ชั้น และสถานที่ปฏิบัติธรรมครบวงจร พร้อมฟังการแสดงธรรม โดยพระเทพวชิรญาณโสภณ (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลา จ.สุรินทร์


พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดป่าประชาสามัคคี ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 13 ปี แล้ว มีโรง เรียนต่างๆจากทั้งใน จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี ปีละไม่ต่ำกว่า 50 โรงเรียน และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์และผู้ใจบุญทั้งหลาย มาร่วมสร้างสรรค์ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะว่าถ้าคุณธรรมหรือศีลธรรมไม่กลับมา โลกาก็จะวินาศ มีความเดือดร้อน ไม่มีความร่วมเย็น ซึ่งทางวัดป่าประชาสามัคคี มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ สามารถร่วมบุญทางออนไลน์ได้ที่ 55726936 98 ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าประชาสามัคคี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือประสงค์ร่วมบุญได้ที่ โทร 08-1938-3586 .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน