หนองบัวลำภู – สุดยอด หมู่บ้าน พชอ.ศรีบุญเรือง ดีเด่น กับ 5 หมู่บ้านต้นแบบชนะเลิศหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ

สุดยอด หมู่บ้าน พชอ.ศรีบุญเรือง ดีเด่น กับ 5 หมู่บ้านต้นแบบชนะเลิศหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง”(พชอ.)ระดับดีเด่น และ 13 หมู่บ้าน พชอ.ระดับดี ปี 65 รับโล่และเงินรางวัลเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันก่อน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในการมอบโล่และเงินรางวัล ” 5 หมู่บ้านชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง”ระดับดีเด่น และ 13 หมู่บ้านในระดับดี ปี 65 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง(พชอ.)และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล(พชต.)ของ 18 รพ.สต.ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง(พชอ.)กล่าวว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 6 ด้านใน12 ตำบล 14 อปท.18 รพ.สต.และ 158 หมู่บ้านของอำเภอศรีบุญเรือง ได้แก่ด้านการลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารและสิ่งแวดล้อม ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ด้านหมู่บ้านสะอาดปลอดภัยปลอดขยะด้านการลดโรคเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไตวาย) และด้านการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยมีการขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ลงสู่หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทั้ง อำเภอศรีบุญเรือง เพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2565 ในวันนี้


ในโอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอศรีบุญเรือง ได้มอบโล่ เงินรางวัลและเกียรติบัตร แก่หมู่บ้านต้นแบบด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สำหรับหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ บ้านบุ่งแก้ว ตำบลหนองบัวใต้ บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ บ้านสันป่าพลวง ตำบลยางหล่อ บ้านดอนเกล็ด ตำบลยางหล่อและบ้านสำราญสุข ตำบลหนองแก ได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลละ 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต


สำหรับหมู่บ้านผลงานระดับดี 13 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหนองขาม ตำบลทรายทอง บ้านนาคำเหนือ ตำบลศรีบุญเรืองบ้านโนนข่า ตำบลหันนางาม บ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว บ้านตาลเดี่ยว ตำบลนากอก บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลโนนม่วง บ้านท่าปากเป่ง ตำบลนากอก บ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีบุญเรือง บ้านโนนสงวนพัฒนา ตำบลโนนม่วง บ้านคลองเจริญ ตำบลกุดสะเทียน บ้านวังแคน ตำบลโนนสะอาด บ้านคึมน้ำเกลี้ยง ตำบลโนนสะอาด บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว ได้รับเงินรางวัลละ 11,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู