ขอนแก่น (ชมคลิป) สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตมวยช่วยชาติ(ครั้งหนึ่งในชีวิต ทำดีเพื่อแผ่นดิน) เฉลิมพระเกียรติฯ

สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตมวยช่วยชาติ(ครั้งหนึ่งในชีวิต ทำดีเพื่อแผ่นดิน) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม


ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตมวยช่วยชาติ(ครั้งหนึ่งในชีวิต ทำดีเพื่อแผ่นดิน) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ในห้วงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยเฉพาะการให้ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การทำการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง.