ศรีสะเกษ – รองผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชน ทอดผ้าป่าก้อนอิฐ-ร่วมบุญสร้าง “พระมหาสถูปเจดีย์สาญจี” ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม บ้านโนนสังข์ ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญมหาสังฆทาน ในโอกาสกิจกรรม “วันเยี่ยมโนนกุดหล่ม” ทอดผ้าป่าก้อนอิฐสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี และร่วมถวายเรือนพระรับรอง โดยมี พระครูจารุธรรมพิมล หรือพระอาจารย์ราวี จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (เขื่อนหัวนา) นางพรภินันท์ บุญหวาน นางสาว สุวรรณี วิมลสุข ศิษยานุศิษ์ พุทธศาสนิกชนและชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


พระครูจารุธรรมพิมล กล่าวว่า วัดป่าโนนกุดหล่ม ได้จัดกิจกรรม ”วันเยี่ยมโนนกุดหล่ม” เพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมสร้างบุญบารมี สมาทานรักษาศีล ฟังธรรม เจริญเมตตาภาวนา โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่า จำนวน 2 กองบุญ กองบุญแรก เพื่อสมทบทุนการศึกษา ให้กับลูกหลานนักเรียน ที่เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ ชิงทุนการศึกษาทั้ง 3 ระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 113 ทุน/ทุนละ 3 คน รวม 339 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 88 ทุน/ทุนละ 3 คน รวม 264 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 61 ทุน/ทุนละ 3 คน รวม 183 คน


และกองบุญที่ 2 โดยซื้อก้อนอิฐสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี นำถวายผ้าป่าก้อนอิฐ เพื่อสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี โดยมีขบวนแห่ก้อนอิฐจากศาลาพุทธบูชา 80 พรรษามหาภูมิพล ผ่านสวนสันเลขะธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ รอบสระมะพร้าวนาฬิเกร์ ขึ้นภูเขาจารุธรรมคีรีเจดีย์วิหาร สถานที่ก่อสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี ทั้งนี้พระมหาสถูปเจดีย์สาญจี สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ในโอกาสพิเศษต่างๆ และเป็นจุดชมวิวบนภูเขา ประกอบด้วย ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา พระมูลคันธกุฎี ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก 8 องค์ และพระมหาสถูปสาญจีจำลอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อระลึกถึงผู้อุทิศชีวิต เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา เพื่อส่งต่ออุดมการณ์รักษาเผยแผ่พระศาสนาสืบต่อไป


จากนั้นได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานกองงานเลขารองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดเกียรติแก้วสามัคคี อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมสงฆ์ หากท่านใดที่สนใจแต่ไม่มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ ก็สามารถร่วมบุญสมทบทุนสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี ทางออนไลน์ได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วัดป่าโนนกุดหล่ม เลขที่บัญชี 405-559519-3 สอบถามรายละเอียดร่วมบุญได้ที่ โทร 08-9582-8999 .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน