ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำทุกภาคส่วน ศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชน เพื่อนำไปขับเคลื่อนพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำทุกภาคส่วน ศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชน เพื่อนำไปขับเคลื่อนพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูสู่ “หนองบัวลำภู ศูนย์กลางผ้าทอ เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว”


เมื่อเร็วๆนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้บริหารสถานศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา เพื่อนำไปขับเคลื่อนพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อน “หนองบัวลำภู ศูนย์กลางผ้าทอ เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว”

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าปัจจัยความสำเร็จของท่องเที่ยวชุมชน คือ ผู้นำชุมชนต้องมีความเข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว การดำเนินการต้องมีความโปร่งใสและคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน โดยการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความเข้มแข็งต้องนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ของประชาชนและชุมชน อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

โดยที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดในปี 2566 – 2570 ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การเลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาเป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่คล้ายกัน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ จังหวัดหนองบัวลำภู มีอากาศดี มีทิวทัศน์ดี มลพิษน้อยสามารถใช้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็สามารถขับเคลื่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ไม่ยาก

ด้านว่าที่ร้อยตรีวีระกุล บุราณรักษ์ ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จะจัดทำหลักสูตรระยะสั้นรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภู มีดีและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู