อุดรธานี  – ร.13 พัน.3 เข้ามอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับโรงเรียนบ้านดงใหญ่

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย เข้ามอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 5,000 ตัว ให้กับโรงเรียนบ้านดงใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ ณ บ้านดงใหญ่ ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลผลิตที่ได้สามารถนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทาน และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อยอดสู่ครอบครัว และชุมชนของตัวเองต่อไป จากการที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เข้ามอบพันธุ์ปลานิลจิตรดาให้กับโรงเรียนฯ ในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนบ้านดงใหญ่ , เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหาร ที่ได้เข้ามอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดาให้กับโรงเรียนฯ ในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13