บึงกาฬ – “ผบ.ฉก.ทพ.21 และคณะ” เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดจัดเลี้ยงมื้อพิเศษ มอบพระเครื่องเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เข้าถึงหัวใจกำลังพล

“ผบ.ฉก.ทพ.21 และคณะ” เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดจัดเลี้ยงมื้อพิเศษ มอบพระเครื่องเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เข้าถึงหัวใจกำลังพล ส่งมอบน้ำใจตอบแทนความเสียสละของกำลังพลป้องกันชายแดน พื้นที่ จ.บึงกาฬ


วันที่ 30 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 พร้อมสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ และการปฏิบัติงาน เน้นย้ำนโยบาย หน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติด ,การรักษาระเบียบวินัย และการปฏิบัติภารกิจให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการสอบถามปัญหาข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งยังได้มอบน้ำใจจัดเลี้ยงมื้อพิเศษ เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ไอศกรีมกะทิมะพร้าว พร้อมกับมอบพระเครื่องเพื่อความเป็นศริมงคล ถึงมือกำลังพลเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เข้าถึงหัวใจกำลังพล

“เมื่อท้องอิ่มนอนอุ่นงานก็เดิน” ตอบแทนความเสียสละของกำลังพลป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชา รวมถึงสร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงได้อุ่นใจ รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงต่อไป ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2106 บ.เวินโดน ม.8 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร