อุดรธานี  – ร.13 พัน.2 เข้าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านดอนบาก อ.สร้างคอม

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่หน่วยรับผิดชอบ โดยครั้งนี้ได้ดำเนินการวางแบบเหล็กเทพื้นถนนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียน และเทพื้นคอนกรีตสนามกีฬา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์ , เด็กนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดช่างเข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้กับโรงเรียนฯ ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13