หนองคาย (ชมคลิป) เหมือนกับถูกหวย นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.บ้านหม้อ และผู้มีจิตศรัทธายกเสาเอก สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

เหมือนกับถูกหวย นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.บ้านหม้อ และผู้มีจิตศรัทธายกเสาเอก สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 25 ส.ค. 2565 ที่ บ้านเลขที่ 20 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภินันท์ อุตมะ นายก อบต.บ้านหม้อ , ร่วมกับ ผู้บริหาร อบต.บ้านหม้อ , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่ กองร้อย ทพ. 2104 , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , จิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันยกเสาเอก เพื่อสร้างบ้าน ตามโครงการ สร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับ น.ส.นัฏฐา จันทรประเทศ อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ทดแทนบ้านหลังเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม และไม่มีความปลอดภัย

โดยได้สนับสนุนจาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ,องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีการประกอบพิธีตามประเพณีและความเชื่อในท้องถิ่น เพื่อเป็นสิริมงคล โดยใช้แรงงานจากจิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธา ในการก่อสร้าง สำหรับ น.ส.นัฏฐา จันทรประเทศ เป็นผู้มีร่างกายไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีโรคประจำตัว อาศัยอยู่กับ นายทองดี บุญเจริญ อายุ 54 ปี สามี อาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน วันละ 200 -300 บาท และมีฐานะยากจน ทั้งยังเลี้ยงหลานอีก 2 คน การได้รับบ้านหลังใหม่ ครั้งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวน.ส.นัฏฐา เป็นอย่างยิ่ง และยังขอบคุณทุกๆภาคส่วนและทุกๆคน ที่ได้เสียสละสร้างบ้านหลังใหม่ให้

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)-อภิชาติ จังหวัดหนองคาย