โครงการชลประทานศรีสะเกษ เร่งระบายน้ำเตรียมรับมือพายุฝน

โครงการชลประทานศรีสะเกษ เร่งระบายน้ำเตรียมรับมือพายุฝน ขณะที่ อ่างเก็บน้ำ 16 แห่ง เต็มความจุแล้ว 3 แห่ง จ่อล้นสปริลเวย์อีก 6 แห่ง


เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ


นายจำรัส กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้มีฝนตกหนัก ตลอดจนระดับน้ำในแม่น้ำมูล มีระดับน้ำที่สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ เขื่อนราษีไศล ได้ยกบานระบายที่ความสูง 1.7 เมตร จำนวน 4 ช่องบานระบาย จากจำนวนทั้งหมด 7 ช่องบานระบาย โดยปัจจุบันมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรกรบริเวณลำน้ำมูลด้านท้ายเขื่อนราษีไศล โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งในเขตตัวเมืองศรีสะเกษ ซึ่งได้สังเกตการณ์ตลอดแนวลำน้ำมูลจนถึงเขื่อนหัวนา ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร


ซึ่งเขื่อนหัวนานี้มีจำนวน 14 ช่องบานระบาย ปัจจุบันได้ยกบานระบายทั้งหมด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและไม่มีผลกระทบทั้งด้านหน้าและด้านท้ายของเขื่อนทั้ง 2 แห่ง นอกจากนั้นแล้วยังติดตามระดับน้ำในแม่น้ำมูล ในระบบติดตามแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะได้นำไปใช้กับอ่างเก็บน้ำต่างๆและบริเวณประตูระบายน้ำของลุ่มน้ำสำคัญๆ ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


อย่างไรก็ตามขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ทั้ง 16 แห่ง ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากมีฝนที่ตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเกินความจุเก็บกัก 100 เปอร์เซ็นแล้ว จำนวน 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ 104.12 เปอร์เซ็น อ่างเก็บน้ำห้วยทา อ.ขุนหาญ 101.27 เปอร์เซ็น และอ่างเก็บน้ำห้วยขนุน อ.กันทรลักษ์ 106.85 เปอร์เซ็น ขณะที่อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักเกินกว่า 80 เปอร์เซ็น แล้ว จำนวน 6 แห่ง และต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็น จำนวน 7 แห่ง.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน