ศรีสะเกษ – ดร.กัลยาณี เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for work แก่ผู้ต้องขังเรือนจำศรีสะเกษ มุ่งคืนคนดีสู่สังคม

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมอาคารฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดศรีะเกษ นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for work 30 ชั่วโมง โดยมี นายไสว มีทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ พร้อมด้วย นายสุภาพ บูชาธรรม และ นางอมรรัตน์ จันทมี หัวหน้าฝ่ายจากเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องนำผู้เข้ารับการอบรมร่วมพิธีเปิด


นายเริงศักดิ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for work รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรการทำบัญชีครัวเรือน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นผู้ประสานงาน ในการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขัง ชาย จำนวน 28 คน และหลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้ต้องขัง ชาย จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 64 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 5 วัน


ทั้งนี้สืบเนื่องจากในปัจจุบันการประกอบอาชีพมีหลากหลาย ต้องมีความรู้ความสามารถในเฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะดำรงชีพอยู่ได้ ต้องสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมได้มีองค์ความรู้ มีทักษะ เกิดความชำนาญ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบคุณวิทยากรที่สละเวลามาเป็นให้การอบรมแก่ผู้ต้องขังในครั้งนี้ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม


ด้าน ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ และวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้มีนโยบาย ที่จะสร้างอนาคตรองรับการทำงานของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่จะออกจากเรือนจำ ให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตนรู้สึกดีใจแทนผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสในการฝึกฝนในช่วงที่ยังอยู่ในเรือนจำ ก่อนออกไปสู่โลกภายนอก วันนี้ได้เห็นความตั้งใจของผู้เข้ารับการอบรมที่ต่างลงชื่อสมัครมาเรียนวิชานี้เอง โดยไม่มีการบังคับ ทุกคนอยากได้ความรู้เพื่อรองรับอาชีพในอนาคต ตนยินดีที่จะทุ่มเทและพยายามป้อนความรู้ให้เขาได้เรียนสนุกและไม่เบื่อหน่าย เพื่อกระตุ้นให้เขาประสบผลสำเร็จในการอบรมครั้งนี้.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน