ทั่วไทย – สุดอลังการนาฎศิลป์พื้นบ้าน 16 สถาบันมัธยม-อุดมศึกษา โชว์มโนห์ราร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวยิ่งใหญ่

สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยผสานความร่วมมือครั้งสำคัญกับกรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย “มโนห์รา” จากนาฏศิลป์พื้นถิ่นสู่นาฏศิลป์ระดับโลก” ชมสด 20 สิงหาคมนี้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 เปิดเผยว่า กิจกรรมวิชาการทางนาฏศิลป์ในรูปแบบ Onsite ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ ได้แก่ การรำโนราจากวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตร์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(โนรา) ประจำปีพ.ศ.2565 การรำมโนห์ราบูชายัญ โดยครูบุนนาค ทรรทรานนท์ ศิลปินอาวุโส กองการสังคีต กรมศิลปากร และการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยครูกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ และกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะจัดขึ้นในช่วงเช้า ขณะเดียวกันในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาวิชาการทางนาฏศิลป์ภายใต้หัวข้อ มโนห์รา จากนาฏศิลป์พื้นถิ่นสู่นาฏศิลป์ระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและนักวิชาการด้านนาฏศิลป์ที่มีชื่อเสียง ต่อด้วยการนำเสนอผลงานการแสดงนาฏศิลป์โดยสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา คณะแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย และสถาบันสอนเต้นรำภาคเอกชนรับเชิญที่รวมตัวกันเพื่องานนี้กว่า 16 สถาบัน 23 การแสดง ซึ่งผู้สนใจทุกท่านได้รับชมศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นถิ่น นาฏศิลป์ไทย บัลเลต์ จนถึงนาฏศิลป์สร้างสรรค์หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัย อย่างมีความสุข”

รศ.ดร.ศิริมงคล กล่าวเชิญชวนว่า เชื่อว่ามีกลุ่มประชาชนสนใจและสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟสบุ๊ค DAT สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย หรืออีเมล์ [email protected]