ศรีสะเกษ – U2T for BCG ผนึกกำลัง อบต.หนองแก้ว มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับชุมชนยั่งยืน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ U2T for BCG ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมี นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วยทีม U2T for BCG ที่ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป นำลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงานในพื้นที่ ต.หนองแก้ว

นายปัญญา กล่าวว่า ใน ต.หนองแก้ว เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการปลูกถั่วลิสงคุณภาพดี และถือเป็นแหล่งใหญ่ของ อ.กันทรารมย์ นอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดย อบต.หนองแก้ว ได้ร่วมกับทีม U2T for BCG ดำเนินการสำรวจป่าทั้งหมดประมาณ 1 พันไร่เศษ เพื่อที่จะยกระดับเป็นป่าชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาด 2 คนโอบขึ้นไป สูงประมาณ 30-40 เมตรขึ้นไป มีจำนวนมากถึง 400 ต้น มีทั้งต้นยางนา ต้นประดู่ ต้นกระบาก ต้นสะแบงนา และต้นไม้อื่นๆ ที่เป็นไม้มีค่าและต้นไม้เศรษฐกิจ จึงได้ลงทะเบียนต้นไม้ ทำพิกัด ทำจีพีเอสติดต้นไม้ทุกต้น เพื่อให้รู้ว่าต้นไม้แต่ละต้นอยู่ตรงไหน ขณะเดียวกัน ชุมชนหนองแก้วได้ร่วมกับ U2T for BCG ปลูกป่าที่มีทั้งต้นสัก ต้นพะยูง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์ และยังได้ประชุมกับชุมชนและชาวบ้านเพื่อร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชนอีกด้วย

และที่สำคัญขณะนี้ชุมชนได้เตรียมการยกระดับป่าสาธารณะเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากว่าชุมชนหนองแก้วและป่าชุมชนที่กำลังจัดตั้งขึ้นมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานกับแม่น้ำมูล ตั้งแต่บ้านท่านางเหงา ถึงเขื่อนหัวนา ซึ่งขณะนี้ได้รับงบสนับสนุนจากทางจังหวัดดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วในบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณปี 2568 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจะมีทั้งทางน้ำ ซึ่งจะใช้เรือและแพ โดยไฮไลต์สำคัญของการท่องเที่ยวทางน้ำคือการมาชมแม่น้ำสองสี ซึ่งตัดกันระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชี รวมทั้งชมบานประตูระบายน้ำที่เขื่อนหัวนา จำนวน 14 บาน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น

จากนั้น นายปัญญาและชาวคณะ U2T for BCG ได้นำนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ไปดูต้นไม้ใหญ่ที่สุดและมีอายุมากกว่า 500 ปีที่บริเวณวัดจำปา บ้านหัวนา ต.หนองแก้ว เมื่อไปถึงพบป่าขนาดใหญ่และพบต้นยางนาขนาดใหญ่ จากนั้น U2T for BCG กว่า 10 คนได้เอามือคล้องโอบต้นไม้ถึงจะครบรอบ โดยนายปัญญากล่าวว่า ต้นยางนานี้มีอายุมากกว่า 500 ปี สูงประมาณ 50 เมตร เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในป่าที่ชุมชนกำลังจะยกระดับให้เป็นป่าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน