เลย (ชมคลิป) เชียงคานครบ 111 ปี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 


ที่ ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก ถนนชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลยร่วม เปิดแถลงข่าวเปิดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมเปิดยุทธศาสตร์ 5 ปี ของจังหวัดเลย เริ่มขับเคลื่อนปี พ.ศ.2566-2570 จาก 5 ปีจากนี้ไป


จังหวัดเลยและ อ.เชียงคาน เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.เลย เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงามทุกฤดูกาล ไม่ใช่เฉพาะช่วงฤดูหนาว มีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะเชียงคาน มีตำนาน มีผีขนน้ำ มีหมู่บ้านไทดำ และยังมีอีก 13 อำเภอ มีภูมิประเทศในการท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีศิลปวัฒนธรรม ส่วนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีภูมิประเทศที่สวยงาม สิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำ อากาศ และอาหาร คือการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเอามามัดรวมกัน จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขึ้นระหว่างวันที่ 12 –20 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นของจังหวัดเลย ได้เป็นอย่างดี ตามหัวข้อที่ได้รับ เรื่องสถานการณ์และแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และตลาดประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน นั้น

หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดเลย โดยเฉพาะอำเภอเชียงคาน ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำ เชียงคาน Sand Box ขึ้นมานำร่อง ในภาคอีสาน เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวในเวลานั้นจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวม เริ่มกลับมา โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว และวันสำคัญๆ ของแต่ละเดือน เชียงคานจะคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย และ Expat บางส่วนจากอุดรธานี หนองคาย สร้างความคึกคักให้กับเมืองได้ไม่น้อย เม็ดเงินมหาศาล ที่หมุนเวียนอยู่ในจังหวัดเลยนับหลายร้อยล้านบาท ตามแผนการท่องเที่ยวของ ททท.สำนักงานเลย เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับ ทกจ. อพท. 5 ตำรวจท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดทำปฏิทินท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยได้ตลอดทุกเดือน โดยใช้เชียงคานเป็นแม่เหล็กในการดึงดูด แล้วกระจายไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ


สำหรับกิจกรรมเด่นที่จะทำรวมเป็นแพ็คเก็จขายคือ การจัดแข่งขันวิ่งในช่วงเดือนกันยายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ วิ่ง The Fog Phuruea Trail วันที่ 18 กันยายน 2565 วิ่ง Phukraduang Wake up Run วิ่งปลุกภูกระดึง วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 .วิ่งคาน XC เชียงคานครอสคันทรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 .วิ่ง Mcot Run เชียงคาน วันที่ 4 ธันวาคม 2565 วิ่งผีตาโขนมาราธอน วันที่ 25 ธันวาคม 2565 .วิ่งดอกฝ้ายบานมาราธอน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับทางด้านศิลปวัฒนธรรม ยังคงเดินหน้าร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และ กลุ่มผู้ประกอบการ อ.เชียงคาน ที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีออกพรรษาผาสาดลอยเคราะห์ งาน แห่ข้าวพันก้อนตอนกลางคืน และงานบุญเดือนหก และการละเล่นผีขนน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับเพิ่มมากขึ้น


ในงานมีกิจกรรม ชมการแสดงชุดการแสดงวัฒนธรรมผีขนน้ำ ชุดการแสดงวัฒนธรรมไทดำ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปี 2565

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย