กาฬสินธุ์ – จิตอาสาปลูกป่า-พัฒนาคูคลองถนนเฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ขณะที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดคูคลองและริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณป่าโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่ ต.บัวบาน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง

โดยป่าโคกใหญ่เป็นป่าชุมชน เดิมมีสภาพสมบูรณ์ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการหาอาหารป่า โดยเฉพาะในฤดูฝนของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศน์ ลดภาวะโลกร้อน และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ในนามจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น และไม้เศรษฐกิจหลายประเภท เช่น ยางนา มะค่า จำนวน 1,500 ต้น ดังกล่าว

ขณะที่นายณัฐพล เพียรภายลุน ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยนพ.พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย นำจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ อ.กมลาไสย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลองบริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลดงลิงและริมถนนทางเข้าหมู่บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี