ชัยภูมิ (ชมคลิป) สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรในหลวง ร.10 และองค์สมเด็จพระพันปีหลวง

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรในหลวง ร.10 และองค์สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรในหลวง ร.10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถวายพานพุ่มมะลิแด่องค์สมเด็จพระพันปีหลวง
พร้อมมอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียนและถวายเพลแด่พระสงฆ์ ตามโครงการทำความดีเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ ณ.สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โดยมี นายสุธี บุญถือ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และลงนามถวายพระพร แด่องค์ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมถวายพานพุ่มมะลิแด่องค์สมเด็จพระพันปีหลวง

พร้อมกับ มอบทุนการการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี และขาดแคลน ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 60 ทุน จำนวนเงิน 85,000บาท พร้อมมอบเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนหนองไผ่วิทยาอนุสรณ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นได้ นำเจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรตฺที่มาร่วมกิจกรรม ทำบุญถวายเพลเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในวัน ครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ จำกัด ครบ 27 ปี
โดยมีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ จำกัด และสหกรณ์สมาชิกสันนิบาต สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ .สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัดที่ ในครั้งนี้

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ