มหาสารคาม (ชมคลิป) ทำความดี วัดวังน้ำเย็น พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน มอบข้าสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม 1พันชุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 


วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่วัดวัดพุทธวนาราม” หรือที่เรียกกันติดปากว่า วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีประชาชน เข้าคิว รอรับข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำ ด้วยความดีใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ เนื่องจากปัจจุบัน ข้าวสาร ไข่ไก่ ปรับราคาขึ้นสูง ภายใต้มาตราการสาธารณสุข


พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น ) เปิดเผยว่า ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ ทางวัด พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบข้าสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่มได้นำข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำ 1,000ชุด มูลค่า350,000 บาทช่วยชาวบ้านในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่10
วัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้เป็นวัดสวยงามขนาดใหญ่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 30 ไร่ ที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม สร้างขึ้นโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ผู้เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระภิกษุผู้เป็นที่เคารพรักของชาวอีสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อปี พ.ศ. 2555


ปัจจุบันวัดแห่งนี้นอกจากเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ยังมีชื่อเสียงมากขึ้นด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา โดยมีความโดดเด่นของวัดป่าวังน้ำเย็นคือเจดีย์ศรีมหาสารคาม องค์ใหญ่สีทองงดงาม มองเห็นสวยเด่นแต่ไกล รวมถึงศาลาการเปรียญไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งใช้เสาไม้ถึง 112 ต้น ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ 3 องค์ น้ำหนักกว่า 12 กิโลกรัม และช้าแสนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก