หนองบัวลำภู (ชมคลิป) หนองบัวพิทย์ฯเปิดบ้าน“Open House”เรียนที่นี่…มีแต่ความสุข

 


เมื่อเร็วๆนี้ที่อาคารโดมภายในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน “Open House” หนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนแห่งความสุข โดยมี นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รอง ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานพร้อม ดร.สุขเกษม พาพินิจ

ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และ รอง ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ คณะครูกลุ่มภาษาต่างประเทศ และนักเรียนที่กำลังศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.4-6 กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวกมลวรรณ ทองลัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เล่าว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม จากเทศกาลอาหารประจำถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านภาษา ทั้ง 4 ภาษาดังกล่าว นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโลกเปิดภาษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่ไปที่มาของวัฒนธรรมแต่ละประเทศ มีความเป็นมาอย่างไร กับเทศกาลแห่งความรักของชาวเอเชีย ที่จัดขึ้นมา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะสื่อความหมายของเขาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้


ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลสำคัญของแต่ละภาษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 40 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้อง คือ ม.4/6 ม.4/7 และ ม.4/8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ห้อง คือ ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 และ ม.5/8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.6/4 ม.6/5 และม.6/6 รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 392 คน


ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช อดีตรอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า รู้สึกประทับใจในการนำเสนอกิจกรรมทางเลือกที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดขึ้น ถือได้ว่าเป็นเทคนิคและวิธีการทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสทดลองและปฏิบัติด้วยตนเองในขณะที่มีครูเจ้าของภาษามาให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้ตลอดการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนเดินทางมาถูกทางแล้ว ทำให้นักเรียนมั่นใจว่าเรียนที่นี่มีความสุข สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความอบอุ่นและสนุกสนานไปตามๆกัน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู