นอภ.เมืองศรีสะเกษ สั่งการเข้มห้าม สถานบริการ-ผับ-บาร์-โอเกะ หัวหมอแอบเปิดเกินเวลา-ปล่อยเด็ก-เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 เข้าใช้บริการ ฮึ่ม!ฝ่าฝืนถูกจับดำเนินคดีไม่มีละเว้น

 


เมื่อเร็วๆนี้ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สั่งการให้ นายฉลาด ชิดชม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำกำลังสมาชิก อส.อ.เมืองศรีสะเกษที่ 3 บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มงานความมั่นคง) นำโดย นายศิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิก ร้อย อส.จ.ศก.ที่ 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมกันออกจัดระเบียบสังคม ตรวจตราร้านอาหาร สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านกรณี ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการคล้ายสถานบันเทิง เปิดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นดนตรีสด ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน บางแห่งมีการลักลอบเปิดให้บริการยันสว่างเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่งผลทำให้ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียง ได้รับความเดือดร้อน นอนไม่หลับทั้งคืน นั้น


ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจสถานบริการ 5 แห่ง ในเขตพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อแนะนำและสุ่มตรวจสอบตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดศรีสะเกษ และมาตรการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและแรงงานที่ผิดกฎหมาย มาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและนักท่องเที่ยวด้วยดีเบื้องต้นยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด


ทั้งนี้ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันโดยเคร่งครัด และดำเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎหรือระเบียบ ที่กำหนด โดยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามผู้ประกอบกิจการฯ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ ห้ามเปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ ห้ามรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในสถานบริการ


รวมทั้งห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด เข้าไปในสถานที่ ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และให้ควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียง และไม่เป็นการรบกวนประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง หากพบกรณีก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียง ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยโดยเร็ว.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน