ศรีสะเกษ – “พล.อ.นิรุทธ” เป็นประธานเทหล่อเทียนพรรษา-ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเจดีย์มหานาคแก้วจุฬามณี สืบสานประเพณี วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภา มรภ.อุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเทหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทรัพย์สร้างเจดีย์มหานาคแก้วจุฬามณี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายปริโชติ จารุรัชกุล สมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ นางกัญญ์พิดา เพียรกสิโภคิน รอง นายก อบต.สำโรง นายนิกร แท่นแก้ว เลขานุการ นายก อบต.สำโรง ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และผู้ใจบุญทำโรงทาน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา พิธีเข้าพรรษานี้ ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน เกิดจากความจำเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบัน


ดังนั้นเมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมาก ๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำ การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัย เป็นต้น จำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนำเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็จะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดา และต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆ มารวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือลำไม้ไผ่แล้วติดกับฐานที่เรียกกันว่าต้นเทียน หรือ ต้นเทียนพรรษา และก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน


การเข้าพรรษา แม้ว่าจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ-สามเณร ที่ตนเคารพนับถือ หรือมีการช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ พอถึงวันเข้าพรรษา ก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบไป


อย่างไรก็ตามหากพุทธศาสนิกชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลประสงค์ที่จะร่วมบุญ สามารถทำบุญออนไลน์ตามกำลังบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชีร่วมบุญ 3320550411 วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรัสะเกษ // รายงาน