มรภ.ศรีสะเกษ เร่งพัฒนาการระบบสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่โลกดิจิตอล


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางจุฑามณี รุ้งแก้ว และนายธีระพงษ์ สงผัด อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ พระภิกษุสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้าน จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวนกว่า 50 คน
ดร.เชี่ยวชาญ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีความหลากหลายทางทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งยังไม่มีระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ที่แสดงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและยังขาดการเชื่อมโยงหรือระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ขาดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย ซึ่งหากมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยให้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็จะสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้ และยังสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายให้อยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน ก็จะทำให้สะดวกต่อการสืบค้นและการแนะนำไปใช้
ด้าน พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) กล่าวว่า อำเภอภูสิงห์ มีแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมมากมาย เช่น รอยพระพุทธบาทอำเภอภูสิงห์ วัดถ้ำผึ้งดาวดึงส์ วัดไพรพัฒนา และผาพญากูปรี ที่สวยงาม อยู่ติดต่อเขตแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งที่น่าสนใจ
ส่วน นายพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง กล่าวว่า ในกิจกรรมในครั้งนี้ ตนได้นำปราชญ์ชาวบ้าน ของอำเภอไพรบึง มานำเสนอ เป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมสมัยขอมโบราณ เช่น การฟ้อนรำตร๊ด ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังมีแหล่งเที่ยวอีกมากมาย เช่น น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ ทุ่งกะบาลกะไบ ผามออีแดง แหล่งท่องเที่ยวติดแนวชายแดนกัมพูชา ปราสาทห้วยทับทัน ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ปราสาทสระกำแพงน้อย และปราสาทปรางค์กู่ ที่เป็นปราสาทขอมโบราณ สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน