มุกดาหาร (ชมคลิป) กรมศุลกากร ร่วมกับ สปป.ลาว เปิดปฎิบัติการ ‘ยุทธการกำแพงพระนคร’ ปิดเส้นทางขนยาเสพติดข้ามแดนไทย – ลาว

 

ที่กรมศุลกากรเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ“ ยุทธการกำแพงพระนคร ” ( Narcotiics Operation Guardian ) ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ระหว่างศุลกากรไทย หน่วยงานความมั่นคง กับพาสีลาว และเจ้าหน้าที่ตำรวจลาว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อมสร้างเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ เป็นการปิดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด


นาย พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฎิบัจิการในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งที่ 1 เป็นการประชุมระหว่างไทย – มาเลเซีย และการประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติการ“ ยุทธการกำแพงพระนคร ” ซึ่งเป็นมาตรการของกรมศุลกากรในการปกป้องสังคม อีกทั้ง ศอ.ปส. มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 11/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานคณะอนุกรรมการการสกัดกั้นการส่งออก และนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินการโดยมอบหมายให้นาย พงษ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการ “ ยุทธการกำแพงพระนคร ” และได้ความร่วมมือจากศุลกากรมาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


นายอภิชาติ ใจงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม กองสืบสวนและปราบปราม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฎิบัติ “ ยุทธการกำแพงพระนคร ” ปิดเส้นทางลักลอบยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายปิติณัช ศรีธรา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร และคณะ ประชุมหารือร่วมกับ MR.Lamphong Xaythong } Head of Internationnal Friendship Bridge Laos – thsiland 2 Commander Police Of Savanna Khet Province หัวหน้าคณะผู้แทน สปป.ลาว พร้อมคณะ และหน่วยงารที่ปฎิบัติงานสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในประเด็นสถานการณ์การลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาการลักลอบขนส่งยาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างเครือข่ายประสานงานร่วมกัน


นายอภิชาติ ใจงาม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งต่อไป โดยเป็นการประชุมหารือร่วมระหว่างศุลกากรไทย กับศุลกากรกัมพูชา ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร