ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) “มทบ.27 จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่”

 

พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ต้อนรับญาติทหารกองประจำการ ผลัด 1/65 สังกัด มทบ.27 ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านหลังที่ 2 ของของบุตรหลาน ก่อนลาพักกลับภูมิลำเนา โดยมี นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.27 , รอง ผบ.มทบ.27 , รอง เสธ.มทบ.27 กำลังพล และญาติทหารใหม่ที่เดินทางเข้ามารับบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จว.ร.อ.


ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของทหารใหม่ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า/ท่าอาวุธ การฝึกยิงปืนฉับพลัน,และการฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทย เพื่อแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งหลังจากที่ได้รับการฝึก ,รับชม VTR ผลการฝึกของทหารใหม่ ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและระเบียบวินัยของทหารใหม่หลังจากการเป็นพลเรือนสู่ทหารกองประจำการ และพิธีมุทิตาจิตของทหารใหม่ต่อบุพการี


ต่อจากนั้น น้องทหารใหม่พาผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม โดยได้เยี่ยมชม อนุสาวรีย์ พล.ต.พระยาประเสริฐสงคราม, บก.มทบ.27, โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27, หอโดดสูง 34 ฟุต, ไหว้ศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน อาทิ สถานที่ฝึก โรงนอนทหารใหม่ โรงเลี้ยง


ทั้งนี้ มทบ.27 ได้นำวงคลาสสิคแบนด์จัดแสดงดนตรีและนำครัวสนามประกอบอาหารให้ น้องทหารใหม่และผู้ปกครองได้ได้รับประทานร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา