อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” 

 

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เชิญชวนผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2565 เข้ามาร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งรับตัวทหารใหม่ลาพักกลับภูมิลำเนา ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การต้อนรับญาติทหารใหม่, มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารใหม่ดีเด่น, การแสดงยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่เป็นหมู่ปืนเล็ก, การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย, กิจกรรมความกตัญญู กตเวที, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, เยี่ยมโรงนอนทหารใหม่, เยี่ยมศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร, ชมนิทรรศการจัดแสดงยานยนต์ทางทหาร และชมอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำหน่วย

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แนวทางการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และร่วมรับประทานอาหาร พร้อมกับรับชมการแสดงดนตรีของทหารใหม่ตามโครงการ “น้องทหารใหม่ หัวใจศิลปิน” จากการที่หน่วยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ทำให้ทหารใหม่, ญาติ และครอบครัว มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและความมีระเบียบวินัยของทหารใหม่จากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี และได้เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเยี่ยมชมหน่วยทหารในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13