เลย (ชมคลิป) เปิดแล้วงานสีบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่

ที่สนามหญ้า ร.ร.ด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดงานสืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วัดโพธิ์ศรีบ้านนาเวียงใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2565 มีนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านช้าย นายปราการ ไชยนอก นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก และ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนาเวียงใหญ่ นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวด่านซ้าย และจากจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน คับคั่ง


นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้ายกล่าวรายงานว่า งานสีบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสู่อนุชนรุ่นหลัง และเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมงาน ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งคำว่า “บุญหลวง” เป็นการทำบุญที่รวมบุญประเพณีประจำเดือนต่างๆใน “ฮีตสิบสอง” ของภาคอีสาน โดยรวมเอาบุญ”พระเวส” หรือ “บุญพระเวสสันดร” ซึ่งนิยมทำในเดือนสี่และ”บุญบั้งไฟ”นิยมทำบุญในเดือนหก รวมเข้าด้วยกันรวมจัดงานเป็นงานบุญเดียวกัน แต่เลื่อนมาทำในเดือนเจ็ดหรือเดือนแปด


ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมีการจัดงานขึ้นทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดโพนชัย หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย, วัดศรีสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย, วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 12 บ้านนาเวียงใหญ่ ตำบลด่านซ้าย (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสองรัก โดยเริ่มต้นจัดที่วัดโพนชัยเป็นลำดับแรก ลำดับที่สอง คือ วัดศรีภูมิ ตำบลนาหอลำดับที่สาม คือ วัดศรีสะอาด และวัดโพธิ์ศรี เป็นลำดับสุดท้าย


การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ความสามัคคีจากชุมชนบ้านหนองฟ้าแลบ บ้านนาเวียง และนาเวียงใหญ่ รวมถึงสถานศึกษา ที่สนับสนุนชุดการแสดงอันได้แก่ โรงเรียนด่านซ้าย และโรงเรียนบ้านนาทุ่ม ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มผีตาโขน และร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย