ศรีสะเกษ – “พระเทพวชิรญาณ” เมตตาบริจาคเงินก้อนแรก 15 ล้าน ผุดสร้างโรงพยาบาลชุมชนตำบลโคกจาน

“พระเทพวชิรญาณ” เมตตาบริจาคเงินก้อนแรก 15 ล้าน ผุดสร้างโรงพยาบาลชุมชนตำบลโคกจาน หวังดูแลสุขภาพ ปชช. พื้นที่ห่างไกล


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่บริเวณลานสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งสิมน้อย” บ้านโปร่งสามัคคี หมู่ที่ 5 ถนนสายอุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน โดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธัมโม) โดยมี นายนิกร สุกใส อดีต ผวจ.ยโสธร นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายนิรุตย์ เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน ดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง บริจาคเงินเบื้องต้น จำนวน 15,000,000 บาท (จากวงเงินการก่อสร้างทั้งสิ้น 61,727,200 บาท) ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลชุมชนดังกล่าว เป็นแบบอาคารรักษาผู้ป่วยนอก ขนาด 30-60 เตียง ก่อสร้างบนที่สาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งสิมน้อยสาธารณประโยชน์” มีพื้นที่ติดถนนเส้นอุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ ซึ่งจะมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกจานและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรัสะเกษ // รายงาน