เลย (ชมคลิป) เปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ นักท่องเที่ยวหลายหมื่นร่วมงาน หลังเว้นเที่ยว 2 ปี

 


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ก.ค. 65 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้ายจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2565 มี ผู้แทนจากแขวงหลวงพระบาง และแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย และนักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก


นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขอแสดงความชื่นชมในการจัดงานครั้งนี้ ขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการจัดงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีเกียรติ ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน ตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยทุกคนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย ในครั้งนี้


ในปีนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งกิจกรรมการแสดงหน้ากากนานาชาติ 3 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสัมพันธไมตรีในเชิงวัฒนธรรมต่อกัน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย