นครพนม – ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ให้ความรู้กับเกษตรกรในครั้งนี้ ปลูกกระท่อมอย่างไรขายได้จริงถูกกฎหมาย

ชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่จังหวัดนครพนมไปยังอำเภอเมือง อ.ปราปากอ.ท่าอุเทน และอ.ศรีสงคราม ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาครัฐภายในอำเภอดังกล่าว เผยแพร่องค์ความ อุดมการรักชาติปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติโดยยกระดับติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจตามประกาศราชกิจจานุเบกษาโดยกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ประกาศปลดล็อคพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
ในการให้ความรู้กับเกษตรกรในครั้งนี้ ปลูกกระท่อมอย่างไรขายได้จริงถูกกฎหมาย ซึ่งพืชกระท่อมทุกต้นที่ทำการปูต้องขึ้นทะเบียนทุกต้น และผ่านการวิจัย จึงจะสามารถส่งขายโรงงานได้ ซึ่งสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินรับซื้อผลผลิตทั้งหมดตามจำนวน 10,000,000 ต้นที่ได้ขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว หากเกษตรกรท่านใดต้องการจะเข้าร่วมโครงการสามารถปลูกได้เลยอย่างน้อยคนละ 20 ต้นถึง 1000 ต้น ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษไปแล้ว 200 กว่าอำเภอ 48 จังหวัดสนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 098-7169914,082-6585164,0646455298 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชกระท่อมร่วมกับโครงการแล้วต้องขายคืนผลผลิตให้กับโครงการเท่านั้น