อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนยากไร้และทุพลภาพ 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้าน พร้อมทั้งมอบของเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับนางสาววลิสา มะโนสินธ์ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และทุพลภาพ หน่วยจึงได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ซึ่งชุดช่างของหน่วยได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้วร้อยละ 70 โดยการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือเยียวยาประชาชนรายดังกล่าว กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จะดำเนินการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเข้าช่วยเหลือประชาชนรายดังกล่าว ทำให้ นางสาว วลิสา มะโนสินธ์ พร้อมครอบครัวและประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกซาบซึ้งใจและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13