กองพลทหารราบที่ 3 เปิดตลาดนัด..” เพื่อนเกษตรกร “

 

พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3 พร้อมด้วย คุณ พัชราวดี สวนแก้ว ประธาน สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.ร.3 ตรวจเยี่ยมตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ณ ลานจอดรถ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ บุ่งตาหลัว จัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภาวะผลผลิตราคาตกต่ำ และหน่วยทหารได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีและผลิตภัณฑ์แม่บ้าน มาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน ตามนโยบายกองทัพบกที่ได้ให้การช่วยเหลือในการเปิดพื้นที่ของหน่วยเพื่อให้เกษตรกรได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับซื้อสินค้าทางการเกษตรในราคาถูกกว่าท้องตลาด จากการซื้อสินค้าจากเกษตรโดยตรง


อย่างไรก็ตามในสภาพเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกองทัพบกได้เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะเกษตรกร ด้วยการรับซื้อผลผลิต การใช้แรงงานทหารช่วยการเกษตร ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารบกมอบให้หน่วยทหารเปิดพื้นที่ในค่าย หรือใช้พื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ สอดรับกับนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด สำหรับเกษตรกรที่สนใจนำผลผลิตมาจำหน่ายในพื้นที่ทหาร สามารถรวมกลุ่มหรือประสานได้ที่ค่ายทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ


ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ร.ต.ไพวัลย์ มณีวรรณ์