ขอนแก่น (ชมคลิป) สวนสัตว์ขอนแก่นเข้มงวดอาหารทุกมื้อต้องผ่านโภชนาการสัตว์

สวนสัตว์ขอนแก่น ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เพื่อความสุขและสุขภาพที่ดีของสัตว์ป่า
สวนสัตว์ขอนแก่นให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare เป็นเรื่องที่สวนสัตว์ต้องให้ความสนใจ และตื่นตัวต่อการคัดสรรอาหารที่ปลอดภัย เพียงพอ และอาหารที่ให้สัตว์กินต้องสะอาด มีความปลอดภัยในอาหาร แต่ยังมีความเข้มงวดในการนำเข้าอาหาร โดยกำหนดให้มีระเบียบการตรวจที่มีคุณภาพตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีปลอดภัยต่อการบริโภคของสัตว์


นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกคัดสรรอาหารให้กับสัตว์ โดยอาหารจะนำส่งผ่านผู้ประกอบการให้กับทางสวนสัตว์ขอนแก่น โดยต้องเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์ และสามารถให้สัตว์ได้บริโภคอย่างปลอดภัย การพิจารณาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ในการเลือกอาหารจะช่วยให้สัตว์ ได้รับอาหารที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและเจริญเติบโต
ในแต่ละวันงานโภชนาการสัตว์สวนสัตว์ขอนแก่นจะมีการตรวจรับอาหารจากผู้จำหน่ายอาหารสัตว์ให้ตรงตามปริมาณและคุณลักษณะคุณภาพที่กำหนดที่จะให้สัตว์บริโภค โดยการคัดสรร คัดคุณภาพของอาหารจำพวก เนื้อสัตว์ หญ้าสด ผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมอาหารที่ใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของสัตว์ อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีผลต่อการยอมรับสินค้า ไม่สามารถนำมาให้สัตว์บริโภคได้

งานโภชนาการสัตว์ก็จะนำส่งอาหารที่ไม่ได้คุณภาพกลับให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่ตรงตามคุณลักษณะมาให้กับสัตว์ นอกจากนี้เมื่อมีการคัดสรรอาหารแล้ว ก่อนจะนำอาหารให้กับสัตว์ในแต่ละส่วนจัดแสดง จะต้องมีการทำความสะอาด ประเภท ผัก ผลไม้ โดยการล้างทำความสะอาด แช่ด้วยเบคกิ้งโซดา 10 นาที และล้างผ่านน้ำเปล่าทุกครั้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และมีการจัดแบ่งอาหารคำนวณปริมาณอาหารของสัตว์แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสัตว์ และผสมวิตามิน เกลือแร่ ในอาหารสัตว์เพื่อเสริมและป้องกันการขาดวิตามินเกลือแร่ในสัตว์ ในการให้อาหารเป็นการทดแทนจากสัตว์ที่เคยกินตามธรรมชาติ แต่ถ้าในธรรมชาติไม่มีก็จะให้สัตว์กิน

อาหารเม็ดซึ่งมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน แต่ถึงอย่างไรในการให้อาหารชนิดเม็ดไม่สามารถทำให้สัตว์อิ่มได้จึงจำเป็นต้องให้อาหารสดเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคของสัตว์ สำหรับสัตว์กินเนื้อ ในตามธรรมชาติแล้ว เสือ สิงโต จะล่าสัตว์และสามารถกินสัตว์ได้ทั้งตัว ดังนั้นเราจึงมีการหมุนเวียน จำพวก ตับ กระดูก หรือซี่โครง ให้ได้กินอีกด้วย และหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดของงานโภชนาการสัตว์ที่จะต้องคำนึงถึง คือ “คนกินได้ สัตว์ก็กินได้”


นายณรงวิทย์ ชดช้อย กล่าวต่ออีกว่า การดูแลสัตว์ป่า ต้องให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ไม่ว่าด้านอาหาร ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ของเขา และปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ก็จะส่งผลทำให้สัตว์ป่ามีความสุข สุขภาพแข็งแรงที่ดีไปด้วย